Brand – Nieuwe offerte aanvragen

Uw contactgegevens


Aanspreking: *
Naam: *
Voornaam: *
Adres: *
Gemeente: *
Postcode: *
Geboortedatum: *
E-mail: *
Tel/Gsm: *

Gegegevens verzekeringnemer


Te verzekeren: *
Welk is de hoedanigheid van de verzekeringsnemer?: *
- sinds: *
Verzekeringnemer nieuwe polis: *
Is het adres van de verzekeringsnemer gelijk aan het adres van het risico?: *

Basisdekking


Postcode waar de woning gelegen is: *
Heeft de woning uisluitend een woonfunctie?: *
Indien nee, waarvoor wordt de woning gebruikt?:
Is er regelmatige bewoning?: *
In welk jaar werd het gebouw opgetrokken?: *
Is dit gebouw geklasseerd?: *
Renovatie datum ?:
Zijn er reeds schades geweest in het verleden?: *
Indien ja, dewelke?:
Type van de woning: *
Belending: *
Constructietype: *
Brandbare materialen (buitenmuren): *
Dakbedekking: *
Inbraakwerende Bosec-erkende deur?: *

Te verzekeren kapitalen eerste risico


Verzekerde waarde van het gebouw: *
EUR
Verzekerde waarde van de inhoud: *
EUR

Basis waarborgen


Brand
Blikseminslag
Ontploffing
Neerstorten van vliegtuigen
Arbeidsconflicten en aanslagen
Storm-, hagel-, sneeuw- of ijsdruk
Waterschade en vloeibare brandstof
Glasbreuk
Natuurrampen

Extra waarborgen


Voertuigen in rust (Aantal voertuigen )
Diefstal en vandalisme
Indirecte verliezen (10%)
Afstand van verhaal tav huurders

Uitbreidingen


PersonenhulpRechtsbijstandBA FamilialeHuispersoneel

Polis


Is dit een overname van een bestaande polis?: *
Indien ja, Huidige polis beƫindigd door: *
Gewenste termijn voor premiebetalingen: *